АСЕН СТРУНЧЕВСКИ На 20 октомври 1884 година в с. Карлуково (днес Славеино), Смолянско се ражда АСЕН СТОЙЧЕВ СТРУНЧЕВСКИ. Неговият баща Стойчо Митрин е бил кмет на Славеино (1900-1913). Завършва втори прогимназиален клас в селото, но няма материална възможност да продължи. Трети клас взема с изпит в Устово. Едва 13-годишен става учител в Давидково през 1897-98 г., после в с. Аврен , Чокманово и Славеино. През 1908 г. записва Педагогическо училище в Серес, което завършва през 1912 година. По-късно в Пловдив взема допълнителни изпити за прогимназиален учител. Става последователно учител в Устово, Райково, Полк. Серафимово, Славеино, Чепеларе. От 1919 до 1929 г. е прогимназиален учител в Пловдив. Заради профсъюзна и политическа дейност (социалист) е уволнен дисциплинарно. След 1920 г. Асен Стойчев записва и завършва Свободния университет в София. Ерудирана личност, сам изучава руски и френски език и превежда на двата езика. От септември 1929 година започва издаването на седмичния вестник „Народна воля” в Пловдив, който излиза до 19 май 1934 година. За времето си този вестник е бил най-прогресивния в Южна България.
  Асен Стойчев умира през 1934 година.