На 18 юни 1960 г. излиза Указ № 227 на Президиума на Народното събрание, който слива градовете Смолян, Устово и с. Райково от Смолянски окръг в един град с наименование гр. Смолян. По повод 50 годишнината от събитието през м. май 2010 г. Общинският съвет в гр. Смолян приемат датата 18 юни да се отбелязва като Празник на града. Докладна записка е внесена от тогавашния кмет на града г-жа Дора Янкова. От тогава празника се чества всяка година, а датата 21 октомври – Ден на Освобождението на Родопите от османско владичество да се чества като Празник на община Смолян.