Големият родопски книжовник и етнограф Стою Шишков е роден на 27 юли 1865 година в Устово, днес квартал на Смолян. Получава само начално образование, но чрез упорит труд и самообразование успява да набави онова, което му липсва. Става учител в родното Устово, по-късно и на други места-Райково, Левочево, Орехово, Чепеларе, Асеновград и Пловдив. Занимава се и с научно-просветна и публицистична дейност. Етнографът и фолклористът, историкът и географът, филологът са съчетани и преплетени в него. Най-голямата му заслуга е интересът към веществената култура на родопското население. Шишков издава над 70 книги и списания, пише много статии, студии, рецензии, народни умотворения. Той издава първото списание в Родопите „Славиеви гори” 1894 г. и др. Стою Шишков е основател на музея в Смолян, като прави лично дарение и разработва „Правилник”, който подписва „Основател на Родопския етнографски музей Ст. Н. Шишков, гр. Пловдив, 26 май 1935 г.”. Шишков умира в Пловдив на 26 декември 1937 година.