РОДОПСКИ УСТРЕМ
На тази дата през 1959 година излиза първия брой на вестник „РОДОПСКИ УСТРЕМ”- Смолян. Негов пръв редактор е филолога Иван Ставракев. Вестникът много бързо намира своите читатели и става настолно четива за родопчани. Разпространява се и се чете в целия смолянски регион и извън него.
   От брой 9 на 1991 година променя името си на „Родопски вести”. И днес изданието има своята популярност, въпреки че е увеличен броя на вестниците в града и региона. Още от първата си годишнина се съхранява в краеведските фондове на Регионална библиотека „Н. Вранчев”.