ВАСИЛ ХРИСТОВ РАЙДОВСКИ е роден на 10 август 1909 година в Устово, днес квартал на Смолян. Учил само до втори клас работи като обущар в Пловдив заедно с Петър Ченгелов. Деец на БРП. Завършва партийна школа при ЦК на БРП през 1946 година. През 1956 година става председател на ЦС на трудово-производителните кооперации в България. Значителен е неговия принос в изграждането и развитието на ТПК.
  Умира в София на 1 декември 1968 година на 59-годишна възраст.