НИКОЛА КАРАДЖОВ е роден на 7 юли 1859 година в Устово, днес квартал на Смолян. Учи в Устово при Димитър Македонски, Стоян Гергьовски и Илия Белковски. Искал да продължи образованието си, но нямал средства. След Априлското въстание през 1876 година заминава с братята си в Перущица и Клокотница, където строят училища. През 1881 година става учител в с. Клокотница до 1887 г. През 1881-83 г. следва открити тогава учителски курсове в Хасково. От 1892 до 1928 година е свещеник в църквата „ Св. Богородица” – Пловдив. Свещеник Караджов се проявява и като скромен книжовник. Негови статии са печатани във вестници излизали в Хасково и Пловдив. Спомени за родното Устово и за дейци на родопското възраждане публикува във вестник „Родопска мисъл” 1935-1937 година.
  Свещеник Никола Караджов умира през 1937 година.