НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЖАЛОВ (с псевдоним Никола Хвойненски) е български писател, краевед и редактор. Роден е на 16 януари 1900 г. в с. Хвойна, Чепеларска околия, в семейството на Костадин и Гина Жалови. Първоначалното и прогимназиалното си образование получава в родното си село. Завършва І-ва мъжка гимназия в Пловдив през 1918 г. Установява се в София, където през 1930 г. организира издаването на илюстрованото списание „Родопски преглед“, на което е и редактор. До 1933, когато издаването му е преустановено, от списанието излизат общо 19 книжки. То се превръща в обществена трибуна за поставяне на важните проблеми на родопчаните. През 1934 г. излиза от печат най-значимата творба на Никола Жалов — повестта „Един сън–Рупчос през лятото на 1999“.
  Никола Жалов успява да натрупа значителна по обем краеведска информация, която обработва и систематизира в ръкописен вид. В центъра на непубликуваното му творчество стоят селищните проучвания в Долен Рупчос. Умира на 7 май 1965 г.