НИКОЛА ХРИСТОВ ГЕЛОВ е роден на 2 септември 1935 г. в с. Смилян, Смолянска област в семейството на Христо и Тодора Гелови от с. Чокманово. Влечението към рисуването го отвежда в Художествената гимназия в София (1951). Завършва с отличие курса по графика през 1956 г. През 1957 г. е приет в Художествената академия и следва „Декоративно-монументална живопис“ при Георги Богданов.
  Започва работа като уредник на току що създадената Художествена галерия, като отдел към Етнографския музей в Смолян през 1962 г. През 1963 г. става асистент по приложно изкуство във ВТУ. Става доцент през 1975, а процедурата му за професор е прекъсната от неочакваната му смърт през април 1995 год. Утвърден художник – педагог Никола Гелов е избиран на различни ръководни длъжности: ръководител на катедра „Живопис“, зам.- декан по учебната работа на Факултета по изобразително изкуство. Специализира в чуждестранни художествени академии. Той е първият монументалист на Родопите. Награден е с орден „Кирил и Методий“ – II степен през 1985 г.