Skip to main content

Краезнание

 

Алекова, Елена. Родопа е предел : публицистика / Елена Алекова . - София : Тангра Тан Нак Ра, 2019 . - 464 с.
   Настоящото издание е част от поредицата „Дружба „Родина“ на ИК „ТАНГРА ТанНакРа“. Сборникът „Родопа е предел“ е съставен от статии, отзиви, студии и интервюта с известни писатели и общественици, писани през годините, които засягат истината за българите мохамедани. Те са представени хронологично по датите на написването и публикуването на материалите от 90-те години до наши дни. В първата част на книгата „Моята България“ са включени статии, провокирани от общувания с Николай Хайтов, от събитията след 10 ноември 1989 г., свързани с българите мохамедани, филма „Гори, гори, огънче“, отзиви за книги на Боян Саръев, Живко Сахатчиев, Величко Караджов и др. Втората част „Много пушилка, а после?“ съдържа статии и студии за дейността на „Европейски институт „Помак“, критични бележки за претендиращите за научност трудове на Хюсеин Мемишоглу, Исмет Реджепов, Георги Зеленогора и др. В третата част „Новото битие на Николай Хайтов“ е направен преглед на публицистиката на писателя по различни проблеми, свързани с българите, изповядващи исляма.
  

 

Глухова-Димитрова, Екатерина. Бели петна : стихове, монолози / Екатерина Глухова-Димитрова . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019 . - 40 с.
  Това е петата поред „поетична изповед“ на авторката, която пише вече от шестнадесет години. През 2009 г. се появяват две нейни книги - „Затворени очи“ и „Тишина“. През следващите осем години тя води своите „житейски битки“ , но както казва Захарина Куцева „всичко това е било на повърхността, а някъде в дълбините на душата ѝ са се случвали вълшебства“ и също „Катето пред очите ми ставаше все по-цветна, все по-интересна. А текстовете ѝ узряваха, придобиваха дълбочина и сетивност за хората и света около нас, увличаха с метафори и образност, вълнуваха…“. В рамките на 2018 г. се появяват две нови книги – стихосбирките „Отражение“ и „На ръба“.

 

Гюмюшев, Никола. Революционният вихър ме повлече в своите бойни води : спомени на един родопски македоно-одринец / Никола Гюмюшев ; Предг. Андрей Печилков . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 187 с.
  Никола Гюмюшев е роден през 1876 г. в с. Райково. Отдава се на революционна дейност и участва в организираното от ВМОК Горноджумайско въстание (1902 г.) в четата на Александър Протогеров. По време на Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) е войвода на III-ти участък от Ахъчелебийско-Скеченския революционен район на ВМОРО с ръководител Пею Шишманов. След въстанието отново действа с чета в Ахъчелебийско. Героични са неговите подвизи през Балканската война (1912-1913 г.).
   В първата част от настоящото издание са включени спомените на Никола Гюмюшев, които засягат неговата революционна дейност. Те се съхраняват в Държавен архив – Смолян. Във втората част са представени детските и юношески години на Никола Гюмюшев в неговите публикации „Стою Шишиков като учител и общественик“, „Салих чауш“ и „В дюкяна на баща ми“. Тук са включени и публикации за него. В третата част от книгата са показани документи, издирени в Централния държавен архив и Българския исторически архив при НБКМ – София.

 

Данчев, Данчо. Смолянският фотограф-художник Данчо Данчев светлописец на Родопите = Dancho Danchev - the photographer and artist from town of Smolyan the painter of light of the Rhodope mountains / Данчо Данчев . - Смолян : Принта КОМ, 2019 . - 104 с.
   Настоящият албум е посветен на Данчо Тодоров Данчев (1925-1982) от Смолян – изтъкнат фотограф-художник, удостоен от Министерския съвет на Република България през 1951 г. Основател на Киноклуб „Орфей“ към читалище „Христо Ботев“ – Смолян. Кореспондент на Българска национална телевизия, общественик. Работил дълги години като фотожурналист във вестник „Родопски устрем“, успял да заснеме и остави хиляди снимки с художествена стойност на прекрасната родопска природа, трудолюбивите хора, образците в бита и културата, творчески изяви на родопчани. Данчо Данчев е първият ученик на Пенчо Балкански – художник-фотограф и живописец, през 40-те години на XX век. Освен биографичните данни, албумът съдържа богат снимков материал от творчеството на художника-фотограф, което отразява обществения, трудовия и културния живот в Родопите. Изданието е допълнено от библиографска справка със статии „от него“ и „за него“, изготвена в Регионална библиотека – Смолян.

 

Златев, Димитър. За да пребъдеш в гранита... : Документална повест за живота и дейността на полковник Дичо Петров / Димитър Златев . - Пловдив : Интелексперт 94, 2019 . - 104 с
   Документалната повест е посветена на 100 години от рождението на полк. Дичо Петров Таков (1919-2019 г.), роден в с. Проглед в семейството на Петър Таков Гайдаров и Раша Чакърова. Неговият баща е участник в Балканската и Първата световна война. С написването на тази повест авторът иска да бъде отдадена заслужена почит към личността и делото на родопския герой, командир на партизанския батальон „Христо Ботев“, участвал във въоръжената борба против фашизма в България, загинал в бой на 23 май 1944 г. За кратък период от време ботевци участват в 24 сражения и изминават над 2600 км., две трети от първоначалния състав на батальона загиват в борбата. За да проследи идейното израстване и пътя към подвига на Дичо Петров, авторът ползва за опорни точки спомени и изследвания на негови близки, съратници и изследователи. Приложените снимки в книгата се съхраняват в Държавен архив – Смолян.

 

Канджева, Вяра и др. Девин и околности / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; Снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски . - София : Борина, 2019 . - 96 с.
  Настоящата книга можем да отнесем към категорията и на албумите, и на туристическите пътеводители, тъй като съдържа богат снимков материал за природните, културните, археологическите и туристическите забележителности на Девин и селата от Девинска община. За всяко от населените места е отбелязано най-характерното от природно-климатична и етнографска гледна точка. Авторите ни запознават с пещери и други скални образувания, с музейни сбирки и читалищна дейност, с природни резервати и защитени местности. Повеждат ни по туристически пътеки и стари пътища, запознават ни с археологически находки и местни кулинарни специалитети. В заключение авторите казват: „ Ако имате свободен уикенд или повече дни, не се чудете къде и как да ги прекарате. Девин и околностите ще ви предложат богат избор на преживявания, съобразени с потребностите и желанията на всеки от вас.“
  

 

Казанджиев, Светозар. Незабравимите забравени : христоматия 1 / Светозар Казанджиев . - Смолян : Проглед, 2019 . - 433 с.
  В първата част от христоматията „Незабравимите забравени“ са включени имената на 33 видни родопчани, заслужили нашето уважение и почит заради великите си дела и приносът им в развитието на Родопите и България. Авторът се е заел с нелеката задача да ги изтръгне от забравата на съвремието ни. Сред тях са книжовниците - будители Христо Попконстантинов, Стою Шишков, Васил Дечев и Анастас Примовски, духовникът - водач Екзарх Стефан I Български, писателите Николай Хайтов, Станислав Сивриев, Антон Дончев и Димитър Златев, поетите Кирил Маджаров, Усин Керим и Свилен Капсъзов, художниците Анастас Стайков, Вълко Гайдаров, Ружко Челебиев, дърворезбарят Асен Василев. Авторът ни запознава с духовниците – общественици Константин Канев и Боян Саръев, бележитият лекар проф. Константин Чилов, руският учен акад. Дмитрий Лихачов, архитектите Петър Петров и Стойчо Велковски, композитора Димитър Петков, музикантите Юри Буков и Емил Узунски, певците Бисер Киров и Валя Балканска, актьорите Вели Чаушев и Никола Пашов, с обществениците Васил Димитров, Кирил Василев, Величко Караджов и Владимир Арденски.
  

 

Калфова, Дора. Книга за Църквата в Пампорово / Дора Калфова . - Чепеларе : Б. изд., 2019 (Пловдив: Жанет 45) . - 96 с.
   На 30 окт. 2019 г. се навършват 20 години от освещаването на православния храм „Успение на Пресвета Богородица“ в курорта Пампорово. Авторката на настоящото издание е член на Сдружение с нестопанска цел „Християни“, което стои в основата за построяването на църквата. Написването на книгата е провокирано от неверните данни дадени за храма в изданието от 2015 г. „Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи“. Дора Калфова споделя, че е ръководена от желанието си да предаде „истинската история за идеята и построяването на храма, за трудностите, които Сдружението преодоля и за помощта, дадена от българския народ. Всичко това да го разкажа от първо лице, като участник в целия процес“. За създаването на книгата е използван архива на СНЦ „Християни“, като са описани подробно - с конкретни дати и имена, събитията от учредяването на Сдружението, подготовката за строителството, процеса на изграждане, изработването на иконостаса, освещаването и изографисването на църквата. Последната глава е озаглавена „Казусът с книгата „Земята гледа небето“.

 

 

Кокудева, Петя. Поздрави от синята палатка : Моите рошави срещи със света / Петя Кокудева . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 244 с.
   „Тази книга е калейдоскоп от 95 вълнуващи срещи със света. Тя не е пространствен пътепис, а тъкмо обратното: шепа кратки, фрагментарни истории с много личен поглед към разнолики места и култури.
   От Скандинавия, Прибалтика и Русия през Азия и Нова Зеландия до Африка и САЩ – тези пътешествия ще ви отведат в домовете на велики писатели и на обикновени хора. Ще ви разкажат за богове с плетени шапки и за страховити затвори, за хумористични републики и свободни слонове, за пустинни дяволи и далечни ледници.

   Надявам се историите да ви вдъхнат кураж и да разрошат главата ви, както правиха с мен.
  На добър път!“

 

Хронева, Донка и др. За корена на Кидиковци и Славчеви от село Солища / Донка Хронева, Васил Измирлиев . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 123 с.
  Книгата проследява родословието на Кидиковци и Славчовци от с. Солища, Смолянско. В изследването си авторите са улеснени от книгата „Единни родословни корени на българите в Родопите“ на Мария и Манол Манолови, селищната история на с. Солища на Димитър Чернев и Мария Бебелекова, записките на Никола Баргански и спомените на родственици. В изданието е приложен списък на членовете на рода от шест поколения, като са посочени мястото и годината на раждане, родствената връзка, образованието и занятието, за тези, които не са живи – годината, в която са починали. Изданието съдържа подробни родословни дървета на различните клонове на рода и много снимки.