Skip to main content

Краезнание

 

Антонов, Александър. Каменните мостове в България, XV-XX век / Александър Антонов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 338 с.
  Монографичното изследване на Александър Антонов е издадено от Историческия факултет на Софийския университет след неговата кончина. То е плод на дългогодишен труд и изследвания в областта на историята на каменните мостове, съградени по българските земи през периода XV – XIX век. Години наред той събира и проучва архивни и публикувани документи за епохата, издирва стари и нови изследвания по темата, използва всяка възможност за работа на терен. Успява да събере и обобщи информация за над 150 моста, пръснати из Родопите и Северна България, по течението на Струма и Места, в Стара Планина и Средна гора. Всички тези мостове са типологизирани и подробно описани с конструктивните си особености, с архитектурните и декоративните си детайли. Приложени са снимки и чертежи. Отразени са и наличните документални свидетелства за техните майстори, както и за съществуващите местни легенди и предания за изградените от тях мостове.
  

 

Арденски, Владимир. Първите : Кн. 1 Светлинки в мрака / Владимир Арденски . - София : Стилует, 2018 . - 180 с.
  Книга първа от предвидената от автора трилогия, посветена на образованието на българите-мохамедани в родопските селища, засяга темата за първите български учители след Освобождението, нагърбили се с нелеката задача да просветят това население. Повечето от тези просветители са апостоли-мъченици, техните съдби не рядко са трагични, като е трудно да бъдат изредени всички имена, защото са много. Почти във всяко от тези села първият български учител е бил посрещнат „на нож“ – с ненавист, омраза и презрение. Работели са при твърде тежки условия, като са делели едно помещение с ходжата – за жилище и учебни цели. Трябвало да се преборят и с дълбоко насаждани предразсъдъци и недоверие към тях. Някои от тях оставят не само имената си, но и костите си в тези села. Авторът предвижда в книга втора да представи „първите кълнове, от семената на самоотвержени учители“. В книга трета ще разкаже за Родопския пансион в Пловдив, в който се учат стотици родопски момчета и момичета, станали учители, лекари, инженери и др.

 

Димитрова, Диана. Общуването учител-родител : Обучаваме се, за да си решим проблемите! / Диана Димитрова . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 71 с.
  Диана Димитрова е директор на ОУ „Стою Шишков“ - с. Търън, Смолянско, което е средищно защитено училище с 95 годишна история. То е обявено за „Глобално училище на България“ за 2015 година и „Училище на бъдещето“ към Фондация „Америка за България“. Авторката на настоящото издание е трето поколение учител, магистър по български и руски език, магистър по европейска администрация, със специализация по управление на образованието. Носител е на редица национални и регионални отличия и награди. Нейната констатация е, че през последните години общуването между учителите и родителите става все по-трудно. Това я мотивира да разработи тази тема с презентация и задачи за тренинг в училищен семинар от вътрешноучилищната квалификационна дейност. Практиката се оказва добра и събужда интереса на учители от други училища. В настоящата книжка е споделен опита от провежданото обучение в семинар „Умения за общуване с родители“, практическите резултати и постигнатата устойчивост.
  

 

Зоткова, Антоанета. Хроники на Узуновия род от Смолян : Потомци на Узун Георги Пушката, син на Димитър от Димотика / Антоанета Зоткова . - Велико Търново : Фабер, 2018 . - 268 с.
   Изследването за Узуновия род от Смолян обхваща период от близо 200 години – от 1822 г., когато родоначалникът Узун Георги, с прякор Пушката, идва от Димотика в Пашмакли, до наши дни. Обхванати са 430 негови и на съпругата му Райка (по баща от Кацаровия род в Смолян) потомци, от които 320 - живи. Най-младите представители на рода са седмо поколение, родени след 2004 г. Децата на Узун Георги и Райка – имитър, Куртьо, Никола, Петър, Атанас и Мария, са родени в годините между 1840 и 1848 г. и дават началото на петте основни клона на родословното дърво (Димитър не оставя потомство). Забележителни българи са част от този род: Тодор Петров Узунов предоставя къщата си през 1902 г. за българско училище и черква, за което е осъден на 101 години от турския съд; Георги Николов Узунов-Куцото окуцява за цял живот в църковните борби през 1910 г.; Никола Георгиев Узунов е изпратен в лагер през 1948 г. заради политическите си убеждения и др. Потомци на този род са министър Соломон Паси и виртуозният цигулар Васко Василев.

 

Капушев, Васил. Яръмовият род, село Стойките - родова история : Ч. 1 Родова история 1750-2017 / Васил Капушев . - Смолян : ЗЕА - Принт, 2018 . - 231 с. Ч. 2 Родословие - схеми, биографии, снимки. - Смолян : Б. изд., 2018 . - 496 с.
   Изследването в два тома за Яръмовия род от с. Стойките е с хронологично начало около 1750 г. до 2017 г. – период от над 250 години, като родоначалник е Даналията. Проследяват се два основни родови клона от правнука на Даналията – Гого Яръмов, единият от неговия син Манол, който дава основният клон на Яръмовия род, другият от дъщерята Лика, по мъж Балабанова. Синът на Лика – Георги, става родоначалник на нова фамилия – Капушеви. Авторът е потомък на този клон на рода. Книгата има четири части: историческа, която описва селските делници, стопанското и духовно израстване на дедите; родословие с основните данни на всеки потомък; родословно дърво, в което схематично е отразен родът Яръмови; снимки. Трудът е ценен принос в националния научен фонд от генеалогични и исторически знания.

 

Маргаритов, Асен. Спомени от личния ми, семеен, професионален и обществен живот : (Автобиографична хроника) / Асен Маргаритов ; Ред. Андрей Печилков . - Смолян : Принта КОМ, 2018 . - 224 с.
  Настоящото издание представя автобиографията на доц. д-р Асен Маргаритов под формата на спомени за неговия личен, професионален и обществен живот. Той е роден на 31 юли 1927 г. в село Райково в семейството на Васил и Мария Маргаритови. Завършва Райковската гимназия през 1946 г. с отличен успех. Учи в Медицинския факултет на Софийския университет, който завършва през 1952 г. Професионалният му път започва в хирургичното отделение на болницата в Златоград., от 1957 г. работи в Околийската болница в Устово. Специализира урология и става основоположник на урологичната помощ в Средните Родопи през 1960 г. През 1966 г. започва работа като асистент в катедрата по урология в ИСУЛ – София, след което се премества във ВМИ – Пловдив и остава там до пенсионирането си. През 1987 г. започва работа като зав. урологичното отделение в Окръжна болница в Смолян. Той е не само изтъкнат лекар, но и книжовник, общественик, почетен гражданин на гр. Смолян.
  

 

Михайлов, Димитър. Нравствено християнски поучения / Димитър Михайлов ; Ред. Мария Бебелекова . - Смолян : Зеа-Принт, [2018] . - 50 с.
  Това е поредна пета книга на свещ. Димитър Михайлов, която излиза във връзка с неговата 70-годишнина. Предложените в нея 11 на брой проповеди са плод на опита му, който обхваща период от близо 12 години – от 2006 г., когато е ръкоположен за свещеник, до 2018 г., когато е издадена книгата. В изложения си се е постарал да бъде кратък и да представи написаното на достъпен език. Тези разработки са предназначени и за младите, и за по-възрастните миряни, които присъстват на проповедите в храма. Някои от включените теми са: „За вярата в Бога и молитвата“, „За любовта към Бога и към хората (ближните)“, „За усърдието в духовния живот, надеждата в Бога и търпението“, „За смирението и гордостта“, „За осъждането, клеветата и завистта, гнева и алчността“ и др.
  

 

Ръжанкова-Петрова, Мария. Село Калугерово, Пазарджишко : Изследвания на говора, личните и фамилните имена / Мария Ръжанкова-Петрова ; Рецензент Елена Каневска-Николова . - Смолян : ПУ П. Хилендарски - Смолян, 2019 . - 278 с.
   Доц. д-р Мария Ръжанкова-Петрова е родена в с. Калугерово, Пазарджишко. Завършва Българска филология и от 1972 до 1976 г. работи като учител по бълг. език и история в родното си село. Проявява изследователски интерес към местния говор. От 1976 г. е преподавател в Учителски институт – Смолян. От 1998 г. е доцент по Методика на обучението по бълг. език и литература в ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян. Говорът на с. Калугерово тя познава добре от общуването с нейни близки и съселяни. Изследва го научно, когато пише дипломната си работа при завършването на университета. Докато работи в селото, тя събира допълнителни диалектоложки материали. През 2012 г. започва да прави антропологичното изследване – личните и фамилни имена, с които са се регистрирали жителите на Калугерово, за да се види какви лични и фамилни имена са предпочитани във времето, кои са отпаднали, кога са се появили нови.

 

 

Тук сме завинаги : Конфедерация на българските писатели / Худож. Маргарита Хутева, Християна Хутева . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 108 с.
   Това е книга втора на алманаха на маданските писатели. Без претенции за изключително майсторство, те поднасят произведения, излезли от сърцата им. .
  „Ще се насладите на нежността и добротата на Диди Ангелова, откровеността и мъдростта на Светла Узунова. Ще ви грабне силата на чувствата на Христо Каменов. Малинка Райчева и Светла Горялова ще ви допуснат в своя свят, изпълнен с любов и загадъчност. Отново ще се насладите на майсторството на Ася Минчева. Вярваме, че ще бъдете особено приятно изненадани от „нахлуването“ на две млади момчета в литературното поприще – Емвер Меков и Радослав Смаилов. Ще останете повече от възхитени от майсторството и зрелостта на разсъжденията им. Не на последно място е и срещата с творбите за най-малките читатели, които ви предлага Милена Белова. Изненадата може би ще са творбите на инж. Борис Татарев. Те са като нешлифовани диаманти, в които проблясват истини, изстрадани в жизнения му път“.

   От авторите

 

Щърбов, Николай и др. Стою Н. Шишков (1865 -1937) : Житейски път и творческа биография: Ч. 2. В Пловдив и китна Тракия / Николай Щърбов, Снежина Рижикова . - София : 7 лъча, 2019. - 516 с.
   Настоящото издание е втора част от животоописанието на Стою Шишков, написано от двама неговите внуци – Снежана Рижикова и Николай Щърбов. Това е едно изключително задълбочено изследване за неговия жизнен път, богата творческата и обществената дейност, за неговите преживявания в личен план, докато пребивава в Пловдив, до неговата кончина. Чрез неговите писма до близки, приятели и съмишленици, ние се потапяме в ежедневието му, така по-лесно бихме разбрали личността и богатата му душевност. Това се случва на фона на описания и факти из българската история по негово време, но без тях не бихме могли да разберем душевното състояние, терзанията и тревогите на родопчанина. Всяка глава от книгата е придружена от подробно описани използвани източници, което показва с каква задълбоченост е изследван живота на родопския книжовник. Освен за него, ние получаваме информация за неговите наследници.