Сред известните имена на заслужили учители на Райковската гимназия безспорно челно място заема името на първия директор Никола Филипов.Той е роден през 1880 година в Устово, днес квартал на Смолян. Учи в Цариградската духовна семинария, по-късно в Одринската мъжка гимназия, която завършва през 1901 година. Започва работа като екзархийски учител в Беломорска Тракия. От 1914 година е учител в Ксантийската гимназия. След Ньойския договор става радетел за нейното преместване в Средните Родопи, което се осъществява и гимназията е преместена в Райково. От началото на 1920 година Филипов е определен за директор на Райковската непълна гимназия. През 1932 година е освободен от длъжност и остава управител на пансиона към гимназията. Умира на 19 юли 1934 година в Смолян.