Марин Стоянов Димов е роден в смолянското село Петково на 17 февруари 1890 година. Учил е в Одринската българска гимназия „Д-р Петър Берон”. Когато е в предпоследния клас е обявена Балканската война. Заедно с двама свои съученици се записват доброволци на разположение на Върховния македоно-одрински комитет. Става санитар, пренася ранени под дъжд от куршуми. По време на Междусъюзническата война работи в Софийски пункт за настаняване на бежанци. В годините на Първата световна война е мобилизиран като телеграфист. Умира на 11 септември 1992 г. на 102-годишна възраст. Той е последният жив опълченец-македоноодринец.