Свещеник Марин Караджов е роден на 4 март 1840 година, както сам пише в своите записки, съхранявани в Държавен архив – Смолян. Известен е като първия летописец на Чепеларе, оставил им „писания” за събития и личности на своето време. Записките си е водил като свещеник в църквата „Света Богородица”, в която служи 40 години – до края на живота си. Те са послужили и на Васил Дечев при написването историята на Чепеларе. Записките на поп Марин съдържат 59 страници, написани на ръка, на родопски чепеларски диалект. Съдържат сведения за рода, за децата на свещеника, за възникването на Чепеларе, църковното и просветно дело, за събитията по време на Априлското въстание, Руско-турската война, Сенклеровия бунт. Според Васил Дечев Марин Караджов умира през 1914 година („Миналото на Чепеларе”, т. 1.- 1928, с. 251). Неговото място заема синът му Христо п. Маринов.