ЛАЗАР МАРИНСКИ е роден в село Славейно, Смолянско на 18 май 1915 г. в семейството на Ружа и Атанас Марински. Завършва живопис в Държавната художествената академия - София при проф. Никола Маринов. По време на следването си Марински създава пейзажи и композиции, вдъхновени от Родопите. През 1948 -1951 г. следва История на изкуството в Карловия университет в Прага. След това се отдава на изкуствоведска и музейна работа. От 1953 до 1972 г. е научен сътрудник в Националната художествена галерия, завеждащ отдел „Изкуството след Освобождението на България“. Автор и съставител е на редица монографии за български художници, както и на каталозите на Националната художествена галерия. Умира на 5 август 2005 г. в София.