ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИЧЕВе роден на 15 април 1860 г. в с. Райково. Основното си образованието получава в родното си село, а по-късно го продължава в гр. Пловдив в училището на Йоаким Груев. Трудовото си поприще започва като учител и управител на Средното рупчоско околийско училище в с. Чепеларе. По-късно е в София и в продължение на 32 години заема различни служби в Министерството на финансите, като достига до най-високия пост в това ведомство. През 1926 г. е избран за народен представител на Пашмаклийски окръг в XXI Обикновено народно събрание в листата на Андрей Ляпчев. Индустриалец, един от основателите на акционерните дружества „Бор“ и „Ела“ в Чепеларе. В свободното си време се занимава с история. Подпомага родопчани при реализирането на редица културно-просветни и стопански мероприятия. Негова е идеята за летуването в Пампорово, като дава пример със своето семейство и най-близките си приятели. Умира на 14 юли 1931 г.