Професор ТЕОФИЛ ГАЧИЛОВ е роден на 5 март 1929 г. в с. Мугла, Смолянско в семейството на горски работници. Останал рано кръгъл сирак, той има тежко детство. Ученолюбив и упорит, въпреки всичко завършва основно образование в Мугла и средно в Пловдив през 1951 година. Изпратен е в бившия Съветски съюз, където завършва с отличен успех Ленинградския технологически институт за хладилна промишленост през 1957 година.
  Започва работа в завод „Антон Иванов” , където работи като технолог, главен конструктор и главен инженер. От 1976 г. е директор на Института по хладилна техника и зам. главен директор на Комбината по хладилна техника. Ерудит, който владее 7 езика, той е и председател на Световната федерация по хладилна техника. В продължение на 25 години участва непосредствено или ръководи усвояването и внедряването на изделия на хладилната техника. Мнозина не знаят, че именно той е „бащата”, т. е. конструктора на хладилниците „Мраз”. Има много научни трудове и публикации в печата, носител е на редица награди.
  Теофил Гачилов не забравя родния си край до края на своите дни, настъпили през м. януари 1997 година