ДИМИТЪР ПЕТКОВ е роден на 4 май 1919 г. в село Райково, днес квартал на гр. Смолян в бедно тютюноработническо семейство. Първоначално учи в гимназията в родното си място. Там получава и първите си познания по музика и започна за записва мелодии с ноти. Завършва Пловдивската мъжка гимназия през 1938 година.
  Въпреки, че е приет в Държавната музикална академия завършва химия в Софийски университет. Но по-късно завършва и музикалното си образование.
Бил е председател на Съюза на българските композитори, зам. председател на Комитета за изкуство и култура.   Най-ранните му композиции са от 1936 година. Пее в хор „Родна песен”, сам ръководи редица хорове в Райково, Пловдив и София. Димитър Петков е автор на оратории, кантати, сюити, много песни- хорови, солови, оркестрови. Има авторски сборници с песни. Ораторията „Рожен слиза от Родопа” по текст на поета Владимир Башев е едно от най-известните му произведения.
  Димитър Петков умира през 1997 година в София.