Димитър Вълчев Френкеве роден на 20 февруари 1895 г. в Райково. Остава сирак на 8 години. Детството му преминава в чиракуване. След завършването на IV-то отделение, той усвоява дърводелския занаят в Беломорието и през 1912 г. отива да работи в с. Еникьой, Ксантийско. Участва в Първата световна война, за което е награден с кръст за храброст. За първи път е въведен във фотографията от Игнат Игнатов. През 1920 г. усъвършенства фотографските си умения при софийския фотограф Тодор Апостолов. Завръща се в Райково и открива фотоателие. Чрез фотообектива Димитър Френкев запечатва безброй моменти от живота и възхода на Райково. През 1921 г. се снабдява с подвижен киноапарат и урежда първото кино в Средните Родопи. В родното си село Френкев реализира и други свои идеи – в съдружие с неколцина души закупува ел. динамо, което произвело първото електричество в Долно Райково. Като помощник кмет доставя монсманови тръби за водоснабдяването на Райково. Умира на 4 май 1973 г. През 2014 г. е издаден албума „Райково през XX век в обектива на Френкеви“, който включва снимки на Димитър Френкев и наследници – син и внук.