Skip to main content

Краезнание

За контакти:

 

гр. Смолян
Ул. „Дичо Петров” №7
Регионална библиотека „Н. Вранчев”
Отдел Краезнание
e-mail: sm_lib_krs@abv.bg
тел. 0301/ 62524, вътрешен 22