НИКОЛА ИВАНОВ ЧИЧОВСКИ е роден на 1 февруари 1869 г. в г Чепеларе. Син е на прочутия първенец в Среднородопието Иван Чичовски. Завършва тогавашното чепеларско трикласно училище. Работи дълги години в БЗК банка. Като голям кооперативен деец е участвал в ръководството на много кооперативи сдружения. Той е един от основателите на I Софийско кооперативно домостроително дружество (1910), което построява много жилища в центъра на София. Основател е и на тютюнева и бакалска кооперация в София (1912) и др. Сам той голям дарител, става основател на благотворителен фонд в Чепеларе през 1946 година.
  Летовището Пампорово е свързано с неговото име. Пръв построява на това място вила-хотел през 1933 година.
  Никола Чичовски умира на 89 години през 1958 година.