Skip to main content

Краезнание

КАЛЕНДАР 2019

Местни дати и събития

 

ЯНУАРИ

3 януари  125 г. от рождението на РАЙЧО АНДРЕЕВ, медникар от Устово (1894-1973)

8 януари125 г. от рождението на ГЕОРГИ РУСИНОВ, обществен деец, антифашист, роден в с. Хвойна (1894), убит през 1923 г.

8 януари100 г. създаването на ПЪРВИЯ СРЕДНОРОДОПСКИ ТЕАТЪР “Изгрев” (1919)

18 януари 110 г. от рождението на проф. АСЕН ВАСИЛЕВ, резбар, почетен гражданин на Смолян (1979), роден в с. Арда (1909-1997)

20 януари 110 г. от основаване на ЧИТАЛИЩЕ "Отец Паисий -1909” - с. Малево

22 януари 140 г. от рождението на   АСЕН БЕЛКОВСКИ, реставратор и писател, син на Илия Белковски, роден в Асеновград (1879-1957)

30 януари 125 г. от рождението на ПЕТЪР ПАМПОРОВ, есперантист, последовател на Петър Дънов, роден в Смолян (1894-1983)


ФЕВРУАРИ

1 февруари150 г. от рождението на  НИКОЛА ЧИЧОВСКИ, общественик и стопански деец, основател на курорта “Пампорово”, роден в Чепеларе (1869-1958)

10 февруари120 г. от рождението на   арх. БОЯН ЧИНКОВ, роден в с. Славейно (1899-1979)

15 февруари115 г. от рождението на ЯНТАЙ КАВАЛОВ (Васил Димитров), поет, роден в с. Проглед (1904 -1971)

16 февруари105 г. от рождението на КИРИЛ МАДЖАРОВ, поет, антифашист, роден в Устово (1914 -1944)

19 февруари 80 г. от основаване на ЧИТАЛИЩЕ „Обнова - 1939” - с. Борино

130 г. от рождението на МАРИН МАРИНОВСКИ, куриер на четата на Пею Шишманов, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, роден в с. Славейно (1889-1989)

85 г. от рождението на акад. ИЛИЯ БРУЧЕВ, инженер -геолог в БАН, роден в с. Славейно (1934)

75 г. от рождението на РУЖА МАРИНСКА, изкуствовед, родена в Смолян (1944)

75 г. от рождението на РУМЕН НАЙДЕНОВ, художник, живее и работи в Смолян, роден в София (1944)

70 г. от рождението на КОСТАДИН ЧАТАЛБАШЕВ, юрист, кмет на Смолян (1988-1991;1995-1999), роден в Смолян (1949)


МАРТ

5 март90 г. от рождението на проф. ТЕОФИЛ ГАЧИЛОВ, инженер - конструктор, роден в с. Мугла (1929-1997)

8 март70 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Възраждане – 1949” в гр. Девин

12 март115 г. от рождението на проф. свещеноиконом ВАСИЛ Н. ВАСИЛЕВ, преподавател в Духовната семинария, роден в с. Арда (1904–1986)

18 март60 г. от създаване на Окръжна методична библиотека, днес РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Н. ВРАНЧЕВ” – Смолян (с Решение № 22/18 март 1959 г. на Временния изпълком на Окр. народен съвет)

21 март155 г. от рождението на ВЪЛКО ШИШМАНОВ, и обществен деец, участник в националноосвободителното движение в Родопите, роден в с. Славейно (1864-1948)

85 г. от основаването на ЧИТАЛИЩE „Г.С. Раковски-1934” в с. Любча

80 г. от рождението на МАРИЯ-ДЕСПИНА ХЕКИМОВА, дългогодишен преподавател в ПУ “П. Хилендарски” - филиал Смолян, родена в София (1939)


АПРИЛ

3 април60 г. от отпечатването на брой първи на в. "РОДОПСКИ УСТРЕМ“ - Смолян (1959)

9 април80 г. от рождението на ЙОРДАН ДАНЧЕВ, еколог, създател на Бълг. съюз за защита на Родопите, роден в Асеновград (1939-1997)

125 г. от издаването на ПЪРВОТО ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ в Средните Родопи сп. “Славиеви гори” (1894)


МАЙ

4 май100 г. от рождението на композитора ДИМИТЪР ПЕТКОВ, почетен гражданин на Смолян (1984), роден в Райково (1919-1997)

10 май150 г. от рождението на свещ. АНАСТАС НАЧЕВ, един от основателите на училище „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян, архиерейски наместник (1915-1930), роден в Смолян (1869-1948)

17 май105 г. от рождението на инж. АПОСТОЛ ПАШЕВ, държавник и общественик, роден в с. Павелско (1914-1996)

21 май90 г. от рождението на доц. д-р РАЙЧО РУСКОВ, преподавател по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, фолклорист, роден в с. Чокманово (1929-2006)

24 май 80г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Прогрес-1939” в с. Старцево

60 г. оот основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Просвета - 1959“ – с. Црънча 

55 г. от създаването на ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Смолян (1964)


ЮНИ

3 юни95 г. от рождението на проф. д-р КОСТА АНДРЕЕВ, философ и историк, роден в с. Полковник Серафимово (1924-2008)

10 юни105 г. от рождението на ТОДОР КИРАНОВ, лекар и общественик, участник в Отечествената война, роден в Устово (1914-1982)

18 юни ПРАЗНИК на обединения град СМОЛЯН

25 юни105 г. от рождението на СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ, османист, деятел на „Дружба Родина“, бивш главен мюфтия на Смолян, почетен гражданин на Смолян (2011), роден в с. Търън (1914-2000)


ЮЛИ

7 юли160 г. от рождението на свещ. НИКОЛА КАРАДЖОВ, общественик и книжовник, роден в Устово (1859-1937)

11 юли125 г. от рождението на ИВАН ШИШМАНОВ-БИСТРОВ, поет, роден в с. Славейно (1894-1971)

14 юли110 г. от рождението на проф. ПЕТЪР КУШЛЕВ, дърворезбар, роден в с. Широка лъка (1909-2000)

21 юли80 г. от рождението на АТАНАС КАЛИНОВ, самодеен художник, писател и краевед, роден в с. Орехово (1939-2012)

27 юли80 г. от рождението на ВАСИЛ ФРЕНКЕВ, фотограф – документалист от Райково (1939-2017)

28 юли100 г. от рождението на проф. д-р ДИМИТЪР ШИШМАНОВ, лекар, почетен гражданин на Смолян (1999), роден в с. Славейно (1919-2009)

75 г от рождението на СТОЯН РАЙЧЕВСКИ, фолклорист и етнограф, политик с родопски корен, роден в Бургас (1944)


АВГУСТ

10 август110 г. рождението на ВАСИЛ РАЙДОВСКИ, създател на ТПК, народен представител, роден в Устово (1909-1968)

12 август135 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „Успение Богородично“- с. Писаница (1884), осветена на 25 юли 1937 г.

21 август95 г. от учредяването на ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НИКОЛКА” – Чепеларе (1924)

24 август100 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ в с. Турян (1919)

95 г. от излизането на брой първи на "ПАШМАКЛИЙСКИ ОКРЪЖЕН ВЕСТНИК" (1924)

75 г. от рождението на СИМЕОН НИКОЛОВ, художник, роден в гр. Ксанти, Гърция (1944)


СЕПТЕМВРИ

11 септември 85 г. от рождението на ВЕЛИ ЧАУШЕВ, актьор, роден в Златоград (1934-2018)

14 септември 165 г. от рождението на свещ. НОЙ АНГЕЛОВ - свещенослужител и общественик, роден в с. Орехово (1854-1942)

15 септември 110 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „Св. Дух“ – с. Хасовица (1909), осветена през 1911 г.

100 г. от рождението на акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ, писател, почетен гражданин на Смолян (1999), роден в с. Яврово, Пловдивско (1919-2002)

55 г. от обявяването на ЧЕПЕЛАРЕза град (1964)

16 септември95 г. от рождението на СТАНИСЛАВ СИВРИЕВ, писател, роден в Златоград (1924-1989)

17 септември 45 г. от обявяването на НЕДЕЛИНО и ДОСПАТ за градове (1974)

26 септември 95 г. от рождението на ГЕОРГИ ПАЛАГАЧЕВ, актьор, един от основателите на РДТ, роден в Смолян (1924-2007)

185 г. от построяването на ЦЪРКВИТA„Възнесение Господне” - с. Павелско,(1834)

90 г. от рождението на ВЛАДИМИР АРДЕНСКИ, журналист и писател, роден в с. Сивино (1929)

65 г. от рождението на РОСИЦА ПАЛИЙСКА, художник, родена в Смолян (1954)

65 г. от рождението на МИТКО ЧОЧЕВ, художник, роден в Смолян (1954)

65 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Светлина- 1954” в с. Ягодина


ОКТОМВРИ

20 октомври 135 г. от рождението на АСЕН СТРУНЧЕВСКИ, учител и журналист, редактор на в. „Народна воля” – Пловдив (1929-1934), роден в с. Славейно (1884-1967)

100 г. от рождението на КОСТАДИН ДУРЕВ, лекар народен певец, роден в с. Широка лъка (1919-2011)

21 октомври Освобождението на Смолянския край от османско владичество (1912). ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26 октомври 120 г. от рождението на ТОМА ШИШКОВ, учител и общественик, роден в с. Чокманово (1899-1931)

60 г. от рождението на инж. ДИМИТЪР ПАЛАГАЧЕВ, областен управител на Смолян (2001-2005), роден в Смолян (1959)


НОЕМВРИ

1 ноември 100 г. от рождението на свещ. АТАНАС АРОЛСКИ, свещеник в Златоград, Хвойна, Малево и Орехово, почетен гражданин на Златоград и Чепеларе (2009), роден в с. Павелско (1919-2015)

9 ноември 105 г. от рождението на ЛАЗАР НАЙДЕНОВ, адвокат, председател на читалище „Родопска искра” и Потребителна кооперация в Чепеларе, роден в Чепеларе (1914-1983)

11 ноември 100 г. от рождението и 75 г. от смъртта на ДИЧО ПЕТРОВ, обществен деец, роден в с. Проглед (1919-1944)

18 ноември95 г. рождението на АПОСТОЛ КИСЬОВ, фолклорист, основател на ансамбъл „Родопа” и оркестър”100 каба гайди”, роден в с. Стойките (1924-2007)

90 г. от рождението на ПЕТЪР КАИШЕВ, кинорежисьор, роден в с. Чокманово (1929-2011)

19 ноември 85 г. от рождението на ЦОНКА ХАДЖИЙСКА, първата жена архитект от Средните Родопи, родена в Райково (1934-2013)

23 ноември 100 г. от рождението на проф. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ, рентгенолог, основател на РО в Стоматологичен факултет, роден в Устово (1919-2004)

185 г. от построяването на ЦЪРКВИТА „Св. Анастасий” - Чепеларе, (1834)

65 г. от рождението на д-р ТОДОР ЗГУРОВ, философ, директор на Регионална библиотека „Н. Вранчев“ - Смолян, роден в с. Полковник Серафимово (1954)


ДЕКЕМВРИ

1 декември 105 г. от рождението на ТОДОР ТОДОРОВ, учител и икономист, един от авторите на селищната монография за родното Чокманово (1914 -1995)

3 декември 115 г. от рождението на НИКОЛА ВЪЛЧЕВСКИ, обществен деец, родом от Устово (1904-1944)

4 декември 105 г. от рождението на ГЕОРГИ ЧИЛИНГИРОВ, народен певец, роден в с. Полковник Серафимово (1914 - 2000)

5 декември 75 г. от рождението на БОЙКА ПРИСАДОВА, родопска народна певица, родена в с. Върбово (1944-2017)

6 декември 175 г. от рождението на ПЕТКО КИРЯКОВ ( Петко войвода) - четнически войвода, действал в Родопите, роден в с. Доганхисар, Беломорска Тракия (1844 -1900)

20 декември 95 г. от учредяването на ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ Мурджов пожар“ - с. Славейно (1924)

27 декември 105 г. от рождението на АТАНАС УЗУНОВ, първия летец в Родопите, загинал със самолета си, роден в Смолян (1914-1937)

31 декември 100 г. от рождението на РАЙЧО ХАРБАЛИЕВ, военен, лекар и художник, роден в Смолян (1919-1995)ПРЕЗ 2019 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ:

185 г. от построяването на ЦЪРКВИТЕ: ”Успение Богородично” - с. Широка лъка, ”Успение Богородично” - Златоград, „Св. пророк Илия“ – с. Чокманово (1834)

180 г.  от рождението на КОСТАДИН ШОПОВ, борец за църковна независимост, роден в с. Славейно (1839-1916)

175 г. от началото на ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО в с. Славейно (1844)

от рождението на ДИМИТЪР МАКЕДОНСКИ, възрожденски учител, родом от с. Скребатно, организирал читалище и училищна библиотека в Устово (1844-1912)

от рождението на ДАНАИЛ КОСТОВ, възрожденец, борец срещу гърцизма, роден в Райково (1844 -1916)

160 г.от построяването на  ЦЪРКВИТЕ „Св. Димитър” - с. Пещера, „Рождество Богородично”- с. Турян (1859), осветени през 1860 г.

160 г. от създаването на РАЙКОВСКИ ДАМАСКИН (1859), преиздаден през 2005 г. от Христо Гиневски и Георги Митринов

150 г. от рождението на ХРИСТО СТОЕВ - ЛАКУДАТА, деец на македоно-одринското движение, кмет на Чокманово и Смолян (1914 -1923), роден в с. Чокманово (ок. 1869-1934)

145 г. от рождението на ХАДЖИ НЕДЕЛЧО КАНЕВ, майстор-строител, построил камбанарията в родното си село, паметника на връх Средногорец (1934) и др., роден в с. Момчиловци (1874-1965)

от рождението на ИВАН ШОПОВ, общественик, роден в Славейно (1874 -1942)

от построяването на ЦЪРКВАТА „Св. Николай чудотворец“ – с. Арда (1874), осветена през 1882 г.

  от построяването на ЦЪРКВАТА „Св. Неделя” в с. Солища (1894)

110 г.  от рождението на ГЕОРГИ КЪТЕВполитически деец, кмет на Смолян след 1944 г., роден в Смолян (1909-1982)

105 г. от рождението на ВЛАДИМИР ПРИМОВСКИ, фолклорист, роден в Устово (1914-1942)

от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Развитие -1919” с. Левочево

от построяването на ЦЪРКВАТА „Св. пророк Илия” в с. Давидково (1924)

от откриването на СОУ ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в с. Върбина (1924)

90 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ ”Съзнание - 1929” в с. Гела

85 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩE „Христо Ботев – 1934“ в с. Загражден

 от построяването на ЦЪРКВИТЕ „Рождество Богородично“ – с. Турян ,   осветена на 21 септ. 1958 г., „Св.св. Петър и Павел“ – с. Борино

70 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Възраждане – 1949” в гр. Девин

60 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Батан Шукеров- 1959” в с. Кошница

50 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „Хр. Ботев – 1969“ с. Оглед

40 г. от създаване на VI ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Иван Вазов“ Смолян (1979)