АСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ – е роден на 18 януари 1909 г. в родопското село Арда, Смолянско. Учи гимназия в Райково, днес квартал на гр. Смолян. През 1932 г. завършва Художествена академия в София, специалност резба и моделиране. За своето творческо израстване, както сам споделя, дължи най-много на скулпторите проф. Иван Лазаров и проф. Андрей Николов. През 1949 г. е привлечен на работа в Художествена академия, където става доцент, а по-късно и професор (1960). Работи предимно в областта на резбарското изкуство. Неговите творби се отличават с оригиналната си композиция и изящна изработка и са в духа на най-добрите традиции на народното резбарско изкуство. Дело на Асен Василев са дърворезби за много ритуални зали, в т. ч. и залата в родното село Арда, резиденция „Бояна” и др. Ракли на дърворезбаря красят музеите в Москва, Делхи, Техеран. За него проф. Михаил Карапаунов, също родопчанин казва, че творбите на длетото му са „като родопска песен и звън на чанове”.
  Проф. Асен Василев умира през 1997 г. в София, след кратко боледуване.
  rakla