Името на полк. Владимир Серафимов е неразривно свързано с историята на родопския край, и по-точно с неговото освобождение. Владимир Серафимов е роден на 12 август 1860 г. в с. Аджар (днес Свежен), Карловско. Завършва военно училище в София през 1883 г. Участва в Сръбско- българската война. В Балканската война 1912-13 г. командва 21-ви средногорски пехотен полк, който през м. октомври 1912 година освобождава Централните Родопи от османско владичество. Въпреки че има заповед за отстъпление той отказва с думите: „ Да се отстъпи?! Не! Никога! Аз няма да отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител! Не! Нито поглед назад! На току-що освободения роб робство не ще върна пак! Вярвам в несломимата мощ на моя полк! През трупа ми трябва да се мине, пък тогаз!” (Згуров, Т. Извоюваната свобода.- С.,1996, с. 69). Бойният подвиг на средногорци влиза в историята под името „Родопската Шипка”. През Първата световна война Серафимов командва Първа бригада на Осма тунджанска дивизия, която се отличава при боевете на Чеган. През 1932 година Полк. Серафимов присъства на полагането на основния камък за паметник на загиналите за свободата на Родопите. За съжаление не дочаква откриването му през август 1934 година, тъй като неговия земен път приключва на 7 април 1934 година.