През м. април 1930 г. в придворна печатница – София се отпечатва първата книжка на списание „Родопски преглед”- „двумесечно илюстровано списание за миналото, настоящето и бъдащето на Родопите”. Негов редактор е Никола Жалов, а по-късно и Тома Попратилов- Садукей. В първата книжка „Вместо програма” се казва: „ Нуждите на времето наложиха да се обадим и ние – жителите на Родопа, да се обадим и то обединени около залъка на утрешния ден. Ние сме и ще бъдем скромни. Дали сме и ще дадем за отечеството, каквото трябва, но нашите жизнени сили изчезват: ние обедняване и гинем, често пъти сядаме на софрата само с чер хляб.” Списанието излиза до 1933 година. Съдържа статии върху историята, културата и живота на родопското население, художествени произведения, книгопис и вести. В него пишат Стою Шишков, Георги Чичовски, Антон Страшимиров, Васил Дечев, Петър Маринов и други.