Първият вестник в Средните Родопи„Родопски новини” започва да излиза през 1895 година.
   Списван е от големия родопски книжовник Васил Дечев в Чепеларе. Вестникът се отпечатва в печатница „Съгласие” – Пловдив. Насочен е срещу тогавашния околийски началник С. Арнаудов и е в подкрепа на правителството на д-р Константин Стоилов. Излиза в 8 броя само една годишнина- до 25 ноември 1895 година. Васил Дечев е и автор на двутомната история на Чепеларе „Миналото на Чепеларе”, редактор на списание „Родопски напредък” заедно със Стою Шишков, автор е на много брошури, статии и дописки по обществени и стопански въпроси.