Skip to main content

Краезнание

ЗА НАС

Сектор „Краезнание“ на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян е създаден през 1963 година. Тук се издирва, съхранява и предоставя за ползване информация за обществено-икономическото, политическото, просветното и културно развитие на Смолянския край и Средните Родопи от миналото да наши дни.

Фондът на сектор „Краезнание“ се състои от следните видове издания:

Книги
Тук ще откриете: богата сбирка от селищни монографии на много селища от Среднородопския край, които имат писана история;  уникална сбирка от художествена литература – творби на местни автори; писаното слово на видните книжовници Стою Шишков, Васил Дечев, Николай Вранчев, Христо Попконстантинов, Анастас Примовски и др.; книги от областта на образованието, икономиката, културата и историята на края и др.

Периодични издания
В сектор „Краезнание“ се съхраняват броеве от вестници и списания, издавани преди 1944 г. в Средните Родопи и такива, които са издавани извън пределите на смолянския край, но засягат теми, свързани с него.
            Списания:
Славиеви гори               
Родопски напредък
Родопски глас
Родопа
Родопски преглед
            Вестници
Родопски новини
Пашмаклийски окръжен вестник
Среднородопска искра
Красногор
Висини
Родопска мисъл
Хоро
Родопска искра

Във фонда на библиотеката ще откриете архив на местния краеведски периодичен печат, юбилейни вестници на училища, читалища, общини и други институции, издавани след 1944 г. до днес.

Графики – албуми с репродукции на краеведски художници; със снимки, представящи град Смолян, със снимки на известни краеведски фотографи и др.

Компакт дискове – съдържат филми на теми засягащи края .

През годините в сектор „Краезнание“ е формиран богат справочен апарат, който прави обслужването на читателите лесно и бързо. Справочният апарат се състои от:
Картотеки:
-Краеведска картотека - до 1963 г., 1978-1982 г., 1990-1998 г.
-Летописи на Смолянски окръг – 1963-1977 г., 1983-1989 г.
-Ел. база данни „Краезнание“, която се поддържат от 1999 г. насам и е достъпна за читателите в Интернет чрез онлайн каталога на Регионална библиотека
Картотеката, летописите и електронните бази данни включват библиографски данни за публикации в книги, списания и вестници свързани със Смолян и региона.

 Архив на писмените библиографски справки.

Обслужването на читателите става както на място в библиотеката, така и дистанционно. Масовото навлизане на новите технологии и потребностите на потребителите за бързо и качествено обслужване все по-често налагат прилагане на информационно обслужване в електронна среда. По желание на читателите търсената от тях информация може да бъде сканирана и изпратена по електронен път.
По заявка на потребителите библиотечните специалисти извършват следните услуги:
-Изготвяне на устни краеведски справки
-Изготвяне писмени библиографски справки
-Съставяне на библиографски указатели за личност или на определена тема
Горепосочените услуги могат да бъдат предоставени на читателите на електронен или хартиен носител.

  Други дейности:
-Организиране на срещи с местни автори и представяне на техни творби
-Експониране на изложби и витрини във връзка с бележити дати и годишнини, касаещи различни области от живота на края
-Организиране на викторини и дискусии с учащи
-Изнасяне библиотечни и библиографски краеведски беседи
-Изработване на  календар „По-важни местни дати и събития“
-Издателска дейност
-Популяризиране на новополучената краеведска литература в местния печат